سیمانبری

یکی از روش های نما کاری محسوب میشود.در این روش میتوان انواع نقوش را از ساده ترین نقش ها تا پیچیده ترین طرح ها متناسب با انواع مدل های اسلیمی یا رومی یا سنتی ایرانی و … را روی سیمان در نمای انواع ساختمان ها ایجاد کرد. انواع سیمان بری های پیشرفته را با کامل ترین رزومه در سراسر ایران اجرا میکنیم.

شرکت رومی کاران

سیمانبری

به انواع اسم های نمای رومی و یا نمای سیمانی و یا نمای اسلیمی ایرانی شناخته میشود.ما انواع نماهای سیمان بری را برای انواع ساختمان ها اجرا میکنیم. هرنقش و طرح بر جسته ای که با سیمان درست شده باشد و توسط مجری برش داده شود را اصطلاحاً سیمانبری می گویند ،مانند:سرستون ، مُجسمه کتیبه و گل و…

نمای رومی
اجرای سیمانبری سیمان از جمله مجسمه و گل با پیچیده ترین طرح ها

ما کمتر نمای خانه ی خود و یا حمام و استخر و سوناهای خود را با سیمان تزئین می کنیم .چرا؟ ما چند علت برای پاسخ به این سوال، مطرح می کنیم.

الف – عدم آگاهی از تزئین کردن نمای ساختمان با سیمان

ب – عدم آگاهی از مقاوم بودن سیمان در مقابل رطوبت و سرما

ج- کمبود استاد ماهر و نیز در دسترس نبودن آن

د- نداشتن تصویری از یک خانه ی تزئین شده با سیمان

مطمئن باشید که قیمت و هزینه سیمان بری و برشکاری ،دلیل انجام ندادن آن نیست زیرا با کمی برآورد سر انگشتی از قیمت های سنگ و آلومینیوم وشیشه  می توان فهمید که ما در سیمان بری، فقط سیمان استفاده می کنیم و فقط هزینه سیمان را می پردازیم و با همان هزینه، نمای خانه ی خود را به زیباترین شکل در می آوریم . هیچ کدام از ما مخالف با زیبایی ساختمان خود نیستیم. فقط نمی دانیم کجا بِرویم و چه کسی را بیاوریم و چه بخواهیم

هنر سیمانبری

هنرمند کسی است که با ابزار و اقلام خاص، هنر خویش را بر روی تِکه سیمانی پیاده می کند . استاد با بُریدن سیمان و دادن حالت به آن، اثری بی همتا می آفریند. سیمان بُر کارش را با ذهن خود آمیخته و اثر را بر طبق آن می آفریند. سیمانبُر، یک سیمان کار معمولی نمی تواند باشد .، یک هنرمند است .

سیمان از آغازی که ذخیره با آب ترکیب می شود شروع به سفت شدن می کند و این سفت شدن هیچ گاه پایان نمی پذیرد. نه اینکه سفت نشود.سفت می شود ولی لحظه به لحظه  بر سختی آن افزوده می شود. گچبر، بر روی کارش می  تواند سال ها کار کند ولی سیمان بُر شش ساعت بیشتر نمی تواند. این زمان کم، همّت بالایی را می خواهد که بتوان زیباترین اثر را به لطافت گچ  بر روی سیمان، پیاده کرد. بنابراین سیمان بُر به مراتب از گچبر ماهرتر و هنرمندتر است . سیمان، لطافت و نرمی گچ را ندارد. کمتر استادی می تواند سیمان را به یک گل رُز تبدیل کند. برگ گل رز بسیار نازک است. این هنر نیاز به مهارت فوق العاده ای دارد.

   هر نوع گچبری را می توان با سیمان نیزایجاد کرد ولی نباید زمان کار بر روی سیمان را فراموش کنیم . سرستون های سیمانی، حاشیه های اطراف ورودی ها و پنجره ها در نمای ساختمان ، پوشاندن کل نما با طرح و نقش، سر در های بیرون ساختمان ، همگی محلی مناسب برای سیمانبری است


شرکت رومی کاران

نمونه کارهای برشکاری شرکت رومی کاران

مواد سیمان از سه چیز فَراتر نمی رود . آب،سیمان وسنگ . آب که آب است. سیمان می تواند سیاه باشد یا سفید هیچ فرقی در نوع سیمان نیست فقط به سلیقه ی هنرمند بستگی دارد. ماده ی سوم، سنگ است.  خود سنگ که قابل ترکیب نیست . پودرهای سنگی که بسیار نرم است و در نقاشی نیز استفاده می شود، به نام مِل معروفند . ما نیز در سیمان بری مل را که پودر بسیار لطیفی است با سیمان ترکیب کرده و خمیری نرم تشکیل می دهیم. این خمیردرزمان کمتر ازشش ساعت به سنگی سخت ودشوارتبدیل می شود که این سنگ با هنرِ دست هنرمند سیمان بُر، یک اثر هنری سنگی می تواند باشد